Ảnh thành phẩm minh họa

Keo PU ép mút tái sinh

Chất kết dính cho bọt hồi phục là Modified MDI, một hỗn hợp của diphenylmethane diisocyanate được biến đổi bằng polyol và polyphenylmethane polyisocyanate, có thể được sử dụng để liên kết bọt xốp.

Danh mục: Từ khóa: