Ảnh thành phẩm minh họa

Keo PU sàn cao su EPDM

Chất kết dính PU dùng cho đổ ướt là sản phẩm một thành phần, không dung môi, xử lý ẩm, được sử dụng rộng rãi để liên kết các hạt SBR và EPDM trong sản xuất sàn thể thao.

Danh mục: Từ khóa: