Ảnh thành phẩm minh họa

Keo PU sản xuất gạch cao su

Chất kết dính gia công khuôn được sử dụng để liên kết các hạt cao su SBR và hạt EPDM trong khuôn ở nhiệt độ dưới 120-150°C và áp suất cao.

Danh mục: Từ khóa: